“ñðé‘O‰w ‹ž“sŽs‰c’n‰º“S“Œ¼üi˜Z’n‘ (‹ž“sŽs‰c)•û–ʁj “y—j‚ÌŽž•\‚Å‚·B

Žž “y—j
5
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 26
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 49
6
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 09
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 34
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 57
7
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 09
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 22
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 27
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 33
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 42
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 44
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 55
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 57
8
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 05
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 14
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 22
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 30
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 38
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 53
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
9
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 00
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 08
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 11
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 15
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 23
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 25
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 30
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 38
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 52
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 56
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 59
10
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 28
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 43
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
11
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 28
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 43
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
12
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 28
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 43
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
13
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 28
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 43
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
14
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 28
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 43
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
15
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 13
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 29
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 37
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 53
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 55
16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 00
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 08
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 16
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 19
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 23
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 30
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 38
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 53
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 56
17
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 00
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 08
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 10
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 15
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 23
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 25
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 30
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 38
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 40
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 52
18
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 00
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 03
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 09
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 20
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 22
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 30
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 36
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 39
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 48
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 52
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 58
19
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 08
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 11
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 20
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 26
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 29
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 38
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 42
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 47
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 56
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 59
20
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 06
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 12
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 16
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 25
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 31
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 34
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 44
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 50
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 54
21
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 04
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 11
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 15
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 25
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 31
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 45
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 51
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 55
22
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 05
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 11
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 15
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 25
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 31
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 35
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 46
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 51
23
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 01
 • [•’Ê]‚Ñ‚í
 • 10
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 14
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 26
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 33
 • [•’Ê]˜Z’n
 • 51
0
 • [•A]˜Z’n
 • 21

Žž•\–}—á

[•A]:•’Ê:‹à—j“ú‚̂݉^si”N––”NŽn‚Æ‚¨–~ŠúŠÔ‚ðœ‚­j
 • ˜Z’nEEE˜Z’n‘ 
 • ‚Ñ‚íEEE‚Ñ‚íŒÎ•l‘å’Ã

Žž•\‚ɂ‚¢‚Ä

“–ŽÐ‚́A“d“SŠeŽÐ‹y‚Ñ‚»‚ÌŽw’è‹@ŠÖ“™‚©‚ç’¼ÚAŽž•\ƒ_ƒCƒ„ƒOƒ‰ƒ€‚ðŠÜ‚Þƒf[ƒ^‚ðw“ü‚µA‚»‚Ì—˜—p‹–‘ø‚𓾂ăT[ƒrƒX‚ð’ñ‹Ÿ‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B]‚Á‚Ä—Lž–³žE—˜—pŒ`‘Ô‚Ì”@‰½‚ɍS‚í‚炸A“–ŽÐ‚Ì‹–‰Â‚È‚­ƒf[ƒ^‚ð‰ÁHEÄ—˜—pEÄ”z•zE”Ì”„‚·‚邱‚Æ‚Í‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñB